Les- en studiemateriaal

Didactiek

Principes van het onderwijs Nederlands voor anderstaligen

We bespreken enkele belangrijke principes van het taalonderwijs, die zowel van toepassing zijn op het Nederlands als tweede taal in het secundair of voortgezet onderwijs, als op het Nederlands als tweede taal en als vreemde taal voor anderstaligen in het volwassenenonderwijs. Voor deze twee doelgroepen gebruiken we resp. de termen ‘leerlingen’ en ‘cursisten’.     

Bij anderstalige leerlingen/cursisten is het erg belangrijk dat de leerstof zoveel mogelijk aansluit bij hun culturele achtergrond. Tegelijkertijd moeten we echter ook veel aandacht besteden aan de Nederlandse en de Vlaamse/Belgische cultuur. De leerstof wordt bij voorkeur behandeld vanuit een intercultureel perspectief en de leraar probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij het taalniveau van zijn leerlingen. Via interactieve werkvormen geeft hij de leerlingen/cursisten zoveel mogelijk de kans om in het Nederlands te communiceren. Per slot van rekening is het de bedoeling om de leerlingen/cursisten in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te geven.

De didactiek stoelt op 5 principes:

Functioneel onderwijs

Intercultureel onderwijs

Taalverwervingsgericht onderwijs

Interactief onderwijs

Zelfstandig leren

 

Taalverwerving en cultuur

Cultureel inzicht in cognitieve of functionalistische zin
We stelden ons de vraag welke culturele invalshoeken in het taalonderwijs meestal onbesproken blijven en hoe we die toch in een leermodule kunnen realiseren. 


Links

http://users.skynet.be/taalonderwijs/Taakgericht-intro.htm

Over taakgericht werken

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/themas/culturele-diversiteitenintegratie
Over intercultureel onderwijs

http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/
Over taalgericht vakonderwijs

http://www.plantyn.com/shop/pt-nl
Over begeleid zelfstandig leren in het talenonderwijs