Les- en studiemateriaal

Lespakketten

Hier vind je allerlei lespakketten. Onderaan vind je verwijzingen naar andere webpagina's.

Welkom

Taalcursus voor Duitstalige beginners

De digitale versie van Welkom is gebaseerd op een syllabus die aan de Universiteit van Wenen als beginnerscursus gebruikt werd. De methode werd ontwikkeld door Leopold Decloedt, samen met Barbara Foerster en Sabine Horner; in 2005 is de methode herzien door Julia Sommer. Welkom is in eerste instantie bedoeld voor beginnende studenten van het Nederlands, omdat de hoofdpersonen in de cursus allemaal studenten zijn, niettemin kunnen er ook niet-studenten Nederlands mee leren. Er is geen voorkennis vereist.

 

Cultuur en taal

In deze leermodules zijn de verwerving van taal en culturele kennis met elkaar vervlochten. Uitgangspunt van elke les is een cultureel thema. Gerelateerd aan dat onderwerp bieden we audio-visueel materiaal (leesteksten, luisterteksten, foto’s en videofragmenten). Moeilijke en relevante woorden en uitdrukkingen zijn uitgelegd. Daarnaast zijn er inhoudelijke vragen, luisteroefeningen en oefeningen m.b.t. relevante woordenschat en grammatica. Deze leermodule is ontwikkeld door Emmeline Besamusca en Julia Sommer van de Universiteit Wenen.

 

NEVAntwerpen

Leermodule over Antwerpen.

Bij NEVAntwerpen kom je wat meer te weten over Antwerpen: over de haven, de cultuur en de taal. Bij de meeste onderdelen vind je ook testjes waarmee je kan controleren of je alles goed begrepen hebt. Je oefent hier vooral 'lezen' en 'woordenschat'.

Als je de woordenlijst wil raadplegen, klik dan hier.

 

Project 8

Lespakketten om vaardigheden te oefenen.

Deze site werd ontwikkeld door een student van de KHK. Hij maakte deze website voor leerlingen die ondersteuning voor Nederlands als tweede taal nodig hadden. Omdat leerlingen konden oefenen tijdens hun achtste  lesuur, kreeg het project de naam 'Project 8'. De site kan zowel als ondersteuning in de klas als individueel door leerders thuis gebruikt worden. Alle vaardigheden (lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheden) komen aan bod.

 

Feestdagen

Leermateriaal rond feestdagen

Onder deze link vind je oefeningen die NT2-studenten zelfstandig kunnen ontdekken. De oefeningen hebben betrekking op verschillende feestdagen in België en Nederland. De studenten maken kennis met de cultuur in België en Nederland, terwijl ze hun vaardigheden oefenen. Er wordt authentiek taalmateriaal gebruikt dat de studenten in hun dagelijks leven kunnen tegenkomen. Op die manier wordt er aangesloten bij het taakgericht en functioneel onderwijs. Het leermateriaal varieert van kleine tekstjes met leesoefeningen tot luisteroefeningen bij Nederlandstalige liedjes, tot grammaticaoefeningen rond een bepaald thema. Waar nodig, kunnen de studenten theorie vinden die hen kan helpen om de oefeningen goed op te lossen.

 

Strips

Lespakket rond strips
Hier vind je oefeningen vanuit de taal die haar ingang vindt in stripverhalen.
De oefeningen zijn geschikt voor NT2-studenten van het niveau B1.

 

Vlaamse steden

Lespakket rond Vlaamse steden

Achter deze link schuilen diverse oefeningen over Vlaamse steden voor studenten NVT en NT2. Deze oefeningen werden gemaakt door Tine Witvrouwen en Stéphanie Engelen, twee studentes van de Katholieke Hogeschool Kempen, in het kader van hun eindwerk. 

Je vindt bij elke Vlaamse stad een uitgewerkte les, waarin lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid geoefend kunnen worden op niveau A2 en B1. Ook woordenschat en grammatica komen aan bod.

 

Taalvarianten in Vlaanderen

Leermodule rond Vlaamse taalvariatie

In deze leermodule staan taalverwerving en taalvarianten met elkaar in verbinding. Hier kom je meer te weten over de Vlaamse taalvarianten, het verschil met het 'Hollands', het ontstaan van de standaardtaal, …. Gerelateerd aan deze onderwerpen heeft deze module volgende soort oefeningen te bieden: luisteroefeningen met audiofragmenten, enkele leesteksten en woordenschatoefeningen. Deze leermodule is ontwikkeld door Jolien Belmans en Ashley Knegtel, twee studentes van de KHK.

 

Thematische lespakketten

Onder deze link vind je bij elk thema passende lees-, luister-, grammatica- en woordenschatoefeningen. Deze oefeningen werden gemaakt door Lizzy Smolders, studente aan de Katholieke Hogeschool Kempen, in het kader van haar eindwerk.


Links-Lespakketten


 1. Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

  Oude toetsen en teksten van het CNaVT

 2. Letters en cijfers

  Houdt u van anagrammen? En van palindromen? En van Battus? Dan moet u zeker een keer kijken naar deze thuispagina van Aad van de Wetering.

 3. Taalkabaal: de andere kant van onze taal

  Verzamelbak van o.a. scheldwoorden, verwensingen, uitdrukkingen in de managerstaal, digi-taal, turbotaal; verder is er een vertaalprogramma van het standaard Nederlands in het Brabants en Nijmeegs. Leuk, grappig, interessant en zeker de moeite waard.

 4. Taalspelletjes

  Links naar verschillende taalspelletjes.

 5. Learn Online

  Hier kunt u uw kennis van de Nederlandse grammatica en spelling testen: interactieve taaloefeningen met direct feedback, geschikt voor zelfstudie en als ondersteuning bij de Nederlandse les. De onderwerpen dekken NT2 niveau 1 en 2.

 6. e-languageschool.net

  Nederlandse lessen on-line.

 7. 2BDutch

  Dit is een videosite die gericht is op het leren van de Nederlandse taal. Alle video's zijn in het Nederlands gesproken en bevatten dubbele ondertitels. Ondertitels zijn zowel in het Nederlands als een taal naar keuze (Engels, Spaans, Frans of Portugees) mogelijk.  Op deze manier kun je je luistervaardigheid verbeteren en spelenderwijs nieuwe woorden leren.

 8. NT2 - Nederlands voor anderstaligen

  Interactieve oefeningen Nederlands op verschillende niveaus: woordenschat, grammatica, zinsbouw, luisteroefeningen, teksten etc.

 9. Speak Dutch

  Cursus Nederlands voor anderstaligen