Waarom Nederlands?

Waarom Nederlands?

„Waarom leer je Nederlands?“

Deze vraag heeft ongetwijfeld iedereen gehoord, die bezig is Nederlands te leren. Het lijkt een gewone vraag te zijn. Maar meestal wordt er een woord in die vraag bijzonder beklemtoond, waardoor er andere onuitgesproken vragen meeklinken: „Waarom leer je Nederlands?“ (Heb jij daar wel een goede reden voor?) Of: „Waarom leer je Nederlands?“ (Waarom leer je geen andere taal?)

Een docent Nederlands als vreemde taal ziet zich dikwijls geconfronteerd met een vergelijkbare vraag: „Waarom geef je Nederlands?“ (Is er dan echt wel belangstelling voor in jouw land?)

Het feit dat er mensen zijn die Nederlands (willen) leren, blijkt zowel binnen als buiten de Nederlandstalige landen nogal wat verbazing op te roepen, of getuigt tenminste van grote nieuwsgierigheid. Dit is bij andere talen (bijvoorbeeld het Spaans, Frans of Italiaans) niet in dezelfde mate het geval.

Nederlanders en Vlamingen hebben zelf vaak het idee dat het niet belangrijk is om Nederlands te spreken. Het taalgebied in Europa is klein, de meeste moedertaalsprekers Nederlands beheersen ten minste twee vreemde talen en Engels is tegenwoordig toch wel de alles overheersende taal; dit zou de kennis van het Nederlands overbodig maken.

Kijken we echter naar het aantal moedertaalsprekers in Europa, dan hoort het Nederlands met ruim 22 miljoen tot de middelgrote talen, na het Spaans, Frans en Italiaans, maar vóór bijvoorbeeld het Grieks, Tsjechisch en Zweeds.

We kunnen nu een hele reeks argumenten en voorbeelden noemen, waarom het wel de moeite waard is om Nederlands te leren, maar we laten het woord over aan de studenten en docenten. Kijk en luister naar hun motivatie in de bijgevoegde filmfragmenten.

Als je ons wilt meedelen wat je eigen motivatie is om Nederlands te leren, kun je de enquête invullen.