Over ons

Doelstellingen

 

Er worden informatie, ervaringen en goede praktijk uitgewisseld over:

Vakdidactische problemen op het terrein van Nederlands als Tweede Taal en als Vreemde Taal

  • de vakdidactiek voor het aanleren van Nederlands als tweede en vreemde taal
  • de specifieke aanpak voor het aanleren van Nederlands aan anderstalige volwassenen
  • een eigen benadering voor hoog- en laaggeschoolde anderstalige volwassenen

Onderwijs Cultuur en geschiedenis van de Nederlandstalige landen voor volwassenen

  • de introductie van anderstaligen in de Nederlandstalige literatuur, cultuur en samenleving
  • innoverende vormen van onderricht in de Nederlandse taal en cultuur voor de doelgroep

Innovatieve technieken op het terrein van het onderwijs van de Nederlandse taal en cultuur

  • innovatieve inzet van audiovisueel materiaal, ICT-materiaal en online cursussen
  • databases, documentatiecentra e.a. hulpmiddelen bij het taalonderwijs en het onderwijs van literatuur, geschiedenis en cultuur via een nieuw zelfleerplatform dat in dit project voor het eerst transnationaal zal worden ingezet.

Centraal in het project staan het evalueren en verbeteren van de praktijk van het onderwijs en de transnationale samenwerking en het intensifiëren van de contacten met lokale initiatieven op het terrein van Nederlands voor anderstaligen.