Over ons

Financiering

Het leerpartnerschap NEVA (Nederlands voor Anderstaligen) kwam tot stand dankzij het GRUNDTVIG-programma,  één van de vier sectorale programma’s van het Europese Programma ‘Een Leven Lang Leren’ . Het Grundtvig-programma richt zich tot alle vormen van de volwasseneneducatie; hiertoe behoren zowel het formele volwassenenonderwijs (centra voor volwassenenonderwijs) als de non-formele vorming (korte opleidingen, bijscholingen, vorming die zich buiten de "schoolmuren" afspeelt).

Het NEVA-leerpartnerschap werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Aan deze NEVA-website werd inhoud gegeven door de auteurs. De Europese Commissie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de inhoud van deze website.