Partners

Partners

Het project ‘Nederlands voor Anderstaligen’ (NEVA) is een consortium van:

Samen vormen zij een leerpartnerschap om de behoeften van docenten en studenten op het terrein van het Nederlands voor anderstaligen en het onderwijs van de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur voor volwassenen te inventariseren. De drie partners van het leerpartnerschap zijn complementair.

Thomas More

Thomas More shield

De Katholieke Hogeschool Kempen biedt met 4 vestigingsplaatsen in België (Geel, Turnhout, Vorselaar en Lier)  haar studenten een waaier van opleidingen aan.  

Je vindt er  meer dan 30 master- en bacheloropleidingen in 6 studiegebieden: Biotechniek, industriële wetenschappen en technologie, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk en onderwijs.


Katholieke Hogeschool Kempen leidt studenten op tot Bachelor Secundair Onderwijs. De studenten kunnen later ook terechtkomen in het volwassenenonderwijs, in centra voor basiseducatie en in Huizen van het Nederlands. Zij worden ook betrokken in inburgeringscursussen en komen met verschillende soorten leerders in contact (o.a. migranten, vluchtelingen,..). Een onderdeel van de opleiding Nederlands wordt daarom besteed aan het Nederlands voor anderstaligen en studenten lopen regelmatig stage in organisaties die cursussen NT2 inrichten.


Katholieke Hogeschool Kempen heeft een vormingscentrum (Donche-centrum) waar docenten van de eigen hogeschool en de wijde regio bijgeschoold worden rond specifieke thematieken van het onderwijs.
Het onderwijs van het Nederlands aan anderstaligen wint steeds meer aan belang. Het Donche centrum wil daarom regelmatig studiedagen plannen rond dit thema.

K.H.Kempen kan steunen op expertise met Europese samenwerking en mobiliteits- en virtuele mobiliteitsprojecten. De Katholieke Hogeschool Kempen heeft expertise op het gebied van didactiek van het Nederlands en de aanpak voor verschillende doelgroepen en heeft ervaring met e-learning platform , videoconferencing, open leercentra, diversiteit en gelijke kansen.

Kijk ook eens op de website: http://www.thomasmore.be/geel