Partners

Partners

Het project ‘Nederlands voor Anderstaligen’ (NEVA) is een consortium van:

Samen vormen zij een leerpartnerschap om de behoeften van docenten en studenten op het terrein van het Nederlands voor anderstaligen en het onderwijs van de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur voor volwassenen te inventariseren. De drie partners van het leerpartnerschap zijn complementair.

Universität Wien

Universität Wien

De Universiteit Wenen dateert uit 1365 en is de oudste universiteit in het Duitse taal- en cultuurgebied. Met ruim 70.000 studenten en ruim 6.000 wetenschappelijke medewerkers, is de Universiteit Wenen één van de grootste universiteiten in Midden-Europa.

De studierichting Nederlands is relatief jong: sinds 1992 bestaat de mogelijkheid aan de Universiteit Wenen ‘Nederlandistik’ te studeren. Er zijn ondertussen gemiddeld 150 tot 200 actieve studenten. In de eerste vijf jaar kon Nederlands alleen gestudeerd worden in combinatie met een andere studierichting. Sinds 1997 is het mogelijk alleen Nederlands als hoofdvak te studeren. Vanaf 2008/09 werden de Bachelor- en Masteropleidingen ingevoerd. Daarnaast ontwikkelde de vakgroep Nederlands, samen met zes universiteiten in Midden-Europa, het internationale Bachelorprogramma ‘Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context’ (kort: DCC).

Het curriculum Nederlandistik omvat, naast taalverwerving en taalbeheersing, ook literatuur-, taal- en cultuurwetenschap. Er worden ook colleges Afrikaans en vertaalwetenschap aangeboden. Afgestudeerden spelen vaak een bijzondere rol als culturele bemiddelaars tussen de Duitstalige en Nederlandstalige gebieden. Zij vinden werk op diverse terreinen, bijvoorbeeld in het NVT-onderwijs, in culturele en wetenschappelijke instellingen en als vertaler.

Het voornaamste onderzoeksterrein van de Weense neerlandistiek is de literatuurwetenschap. Er wordt onderzoek gedaan naar receptie, invloed, identiteit en grenzen van de Nederlandstalige literatuur in Europese context. De vakgroep participeert in de onderzoeksplatformen ‘Literatuur in context’ en ‘Olith (Onderzoeksgroep Literatuur en Theorie)’.

Vanaf het begin van de studierichting Nederlands is onderwijsmateriaal ontwikkeld, zoals de taalmethode Welkom, de Geschiedenis van het Nederlands  en Zakelijk Nederlands voor anderstaligen.

Verder werkt de Weense vakgroep Nederlands actief aan het ontwikkelen en inzetten van nieuwe media ten behoeve van de studie van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur. Zo werd een eigen leerplatform ontwikkeld: ‘VICAJOP: Virtual Campus for Joint Programmes’, en een groot aantal virtuele modules.

Meer informatie over onderwijs, onderzoek, projecten en andere activiteiten van de WeenseNederlandistik is te vinden op „NedWeb“: www.ned.univie.ac.at

 

De afdeling Nederlands in Wenen op TV

Bekijk hier een fragment van het televisieprogramma Netwerk van de NCRV (uitzending van 22 december 2005). In dat fragment stelt Netwerk de vraag wat Oostenrijkers over Nederland weten. Naast het antwoord van enkele studenten op deze vraag kan je ook een stukje college over de Nederlandse identiteit volgen. Klik op het plaatje hieronder om het televisiefragment te bekijken.