Partners

Partners

Het project ‘Nederlands voor Anderstaligen’ (NEVA) is een consortium van:

Samen vormen zij een leerpartnerschap om de behoeften van docenten en studenten op het terrein van het Nederlands voor anderstaligen en het onderwijs van de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur voor volwassenen te inventariseren. De drie partners van het leerpartnerschap zijn complementair.

Universiteit van Tilburg

Thomas More shield

De Universiteit van Tilburg is gespecialiseerd is in mens- en maatschappijwetenschappen. De universiteit telt ongeveer 12.000 studenten en is verdeeld over vijf faculteiten: Economie en Bedrijfswetenschappen, Rechten, Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen en Katholieke Theologie.

De primaire taak van het Talencentrum is de verzorging van taalonderwijs voor studenten en medewerkers van de universiteit. Een deel van de cursussen en trainingen maakt onderdeel uit van het curriculum van opleidingen, daarnaast is er een groot open aanbod voor studenten, medewerkers en externen. Er worden cursussen Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Nederlands voor anderstaligen (NT2) en Spaans gegeven. 

Het Talencentrum heeft in diverse nationale en internationale projecten geparticipeerd waarin de vernieuwing van het talenonderwijs met behulp van ict-middelen centraal stond.

Op het gebied van NT2-onderwijs heeft het Talencentrum een goede staat van dienst. Er is ruime ervaring met het geven van onderwijs en de ontwikkeling van innovatief onderwijsmateriaal.

Het aanbod is flexibel en gevarieerd: voor verschillende leerdoelen zijn er diverse cursussen. Enerzijds is er een programma ‘Dutch’ dat vooral bedoeld is voor internationale (uitwisselings)studenten en medewerkers.

Anderzijds is er een intensief programma dat zich richt op het verwerven van academisch Nederlands en/of een start in het Hoger Onderwijs. Dit programma leidt op voor het Staatsexamen NT2-II dat meestal de ingangsvoorwaarde voor een studie in het Hoger Onderwijs is en voor succesvol functioneren in hogere beroepen. Het Talencentrum heeft intensieve cursussen op niveau A (naar niveau A2-plus van het Europees referentiekader) en naar niveau B (naar niveau B2 van het referentiekader, alsmede het staatsexamen NT2-II).

In het verlengde van dit programma biedt het Talencentrum cursussen voor vergevorderde anderstaligen die de finesses van het Nederlands willen leren. Het ingangsniveau voor deze cursussen is niveau B2 of het Staatsexamen NT2-II. De cursussen richten zich op Schrijven en Spreken in studie of werk.

In het kader van Summer School worden elke zomer beginnerscursussen gegeven aan internationale studenten én is er een intensieve cursus Nederlands voor Duitstaligen.

Meer informatie over het Talencentrum van de Universiteit van Tilburg vind je op www.uvt.nl/talencentrum.