Taalvariatie

TalenQuest: Taalvariatie
 

Niveau
B2, voor gevorderde hoog opgeleide anderstaligen

Voorbereiding in de les van de TQ:
Neem met de cursisten in de les gezamenlijk de vaste pagina’s/buttons van de Talenquest door: introductie, opdracht, bronnen, stappenplan, evaluatie en terugblik. Laat stap 1 (vorming van subgroepen; brainstorm en keuze voor een taalvariant) eventueel tijdens de les plaatsvinden. De belangrijkste punten die je als docent kunt / moet sturen zijn: de groep aansturen in het maken van duidelijke afspraken met de andere leden van de groep. Zorg dat vastligt wanneer de groep de presentatie in de les houdt. Alle andere stappen kunnen de cursisten in subgroepjes thuis en/of in zelfstudietijd uitvoeren.
 
Bespreek met de cursisten de taalfuncties die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de talenquest: je mening geven, redenen geven/vragen en overtuigen
 
Benadruk dat de docent bepaalt welk lid van de subgroep uiteindelijk de presentatie van de groep moet geven. Alle leden van een subgroepje moeten er dus op voorbereid zijn dat zij door de docent gekozen kunnen worden! Dit geldt overigens voor alle presentaties bij het onderdeel Talenquest.
Uiteraard houdt de docent wel bij wie gepresenteerd heeft zodat alle cursisten voor een presentatie aan de beurt komen. Het verrassingseffect moet ervoor zorgen dat iedereen zich maximaal inspant om een goede presentatie te houden.
 
Tussentijds:
Bespreek tussentijds als docent de stand van zaken rond de Talenquest. Kan elke subgroep voldoende informatie over het gekozen onderwerp vinden? Zijn de taken goed verdeeld?  Doet elk lid van de groep iets?
 
Herinner de deelnemers nogmaals aan hun rol. De situatie is als volgt: de cursisten spelen de rol van een studentencommissie die zich voorbereidt op een debat met de Onderwijscommissie om zo goed mogelijk te verdedigen dat het vak Taalvariatie in het onderwijsprogramma van Algemene Taalwetenschap gehandhaafd moet blijven. De studenten informeren elkaar over enkele taalvariëteiten (dialecten, Fries, etc.) en geven aan wat het belang van die variëteit is binnen het vak Taalvariatie.
 
Het houden van de presentatie in de les:
Kies vertegenwoordigers van de subgroepen die namens de groep de presentatie houden. Noteer in het docentenmapje wie vandaag de presentatoren waren. Als een subgroep haar betoog houdt hebben anderen de rol van kritisch publiek.
 
Na afloop van de presentaties wordt de inhoud kort besproken, bijvoorbeeld aan de hand van een beoordelingsformulier. De docent kan tevens feedback geven op de visuele ondersteuning en het taalgebruik van de sprekers (schriftelijk/aantekeningen die tijdens de presentatie gemaakt zijn; slechts enkele aandachtspunten) en op de uitvoering van de quest in zijn totaliteit. 
In een plenair overleg wordt besproken welke aspecten van taalvariatie zeker benadrukt moeten worden in het echte debat met de Onderwijscommissie. Er wordt een selectie gemaakt van de drie beste presentaties die (zogenaamd) met de Onderwijscie. in debat mogen gaan.